A.L. Ivarsson FönsterCertifierad ISO 9001 & ISO 14001Målaremästarna

 A.L. Ivarsson Fönster AB

Renovering och målning av fönster sedan 1988

Historik

Historik

A.L. Ivarsson Fönster AB startade som en del i Valter Carlsson Måleri AB när företaget anställde 1988 två personer med specialkunskap för att renovera fönster. Renovering gjordes grundligt och fönstret kläddes in med skydd under pågående arbete. Allt kitt togs bort och all gammal färg skrapades rent innan fönstret fick nytt, fräscht kitt och målades noggrant.

1991 började vi profilera oss mot fönsterrenovering och företaget A.L. Ivarsson Fönster AB grundades.

Företaget har hela tiden strävat efter att kvalitetssäkra arbetet. Till en början användes en källarlokal som verkstad vid renoveringen, men sedan många år tillbaka utförs allt arbete i vår verkstad på Backa Bergögata 6.

1994 investerades i en ny teknik, mikrovågstekniken. En revolutionerande teknik som framförallt används till fönster från kulturella byggnader, kyrkor och sekelskifteshus

Policy

Policy

Huvudområdet som A.L. Ivarsson Fönster AB arbetar med är renovering och målning av fönster.  Vi arbetar med krävande uppdrag inom Storgöteborgsområdet.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar alltid att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag
skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta uppnås genom att:

 • Våra yrkesskickliga medarbetare känner stor hantverksstolthet.
 • Vi har hantverkare med lång erfarenhet delar med sig av sin kompetens till yngre personal.
 • Vi erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
 • Vi har ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi avsätter tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Valter Carlssons Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utanför företaget, genom att:

 • Vi ständigt förbättrar verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan.
 • Vi uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och krav från intressenter.
 • Vi förebygger föroreningar som kan uppstå pga. verksamheten genom att välja nya bättre produkter för miljö och hälsa samt minska mängden transporter.
 • Vi har ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi avsätter tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt.
 • Vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, sätter mål för förbättringar och följer upp att dessa nås.
 • Vi ger kunderna efterfrågad information om miljökonsekvenserna av de måleritjänster vi erbjuder.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

 

Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att:

 • Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 • Vi sätter mål för förbättringar av arbetsmiljön och genomför dessa mål.
 • Vi har ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi ger medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätter tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

Kontakta oss

Kontakta oss

 

A.L. Ivarsson Fönster AB
Backa Bergög. 6 
422 46 Hisings Backa

 

Telefon:
031-52 86 80 

Kontaktperson 
Anders Ivarsson 
Mobil: 0733-65 60 71

E-post